Պատմություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔ 1

1.Երբ է տեղի ունեցել էջմիածինի և Անգեղակոթի ժողովը: 1677 թվականին Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսը Էջմիածնում գումարում է գաղտնի ժողով, որտեղ քննարկվում է Հայաստանի ազատագրության հարցը: Ժողովին մասնակցում էին հոգևոր ու աշխարհիկ 12 գործիչներ: Ներկա էին Սյունիքի ու Արցախի մելիքները: Որոշվում է դիմել եվրոպական պետությունների օգնությանը: Այդ նպատակով կազմված պատվիրակությունը 1678 թվականի վերջերին Հակոբ Ջուղայեցու գլխավորությամբ հասնում է Կոստանդնուպոլիս՝ Եվրոպա անցնելու նպատակով: Մոտ երկու տարի մնալով Կոստանդնուպոլսում՝ հիվանդությունից մահանում է Հակոբ Ջուղայեցին, իսկ պատվիրակությունը վերադառնում է Հայաստան: Անգեղակոթի ժողովը գաղտնի ժողով է, որի մասին վկայող փաստաթուղթը Իսրայել Օրու 1699 թվականի ապրիլի 29 -ի զեկուցագիրն է Պֆալցի (Գերմանիա) Կուրյուրստ Հովհանն Վիլհելմին։ Ըստ այդ թղթի , ժողովը հրավիրվել է Սյունիքի Անգեղակոթ գյուղում, 1699 թվականի ապրիլին Իսրայել Օրու նախաձեռնությամբ։ Անգեղակոթի ժողովին մասնակցել ենՍյունիքի 11 մելիքներ։ Քննարկվել է Արևելյան Հայաստանը պարսկական տիրապետությունից ազատագրելու հարցը։ Ժողովի մասնակիցների ստորագրությամբ դիմումներ են հղվել Հռոմի պապին, Ավստրիայի կայսրին, Կուրյուրստ Հովհանն Վիլհելմին և Պետրոս Առաջինին՝ հայցելով նրանց օգնությունը։ Անգեղակոթի ժողովից հետո Իսրայել Օրին վարդապետ Մինաս Տիգրանյանի հետ ուղևորվեց Եվրոպա, սակայն ոչ մի արդյունքի չհասավ և արդյունքում Հայաստանիազատագրության ծրագրերի իրականացումը կապեց Ռուսաստանից ստացվելիք օգնության հետ։
2. Դավիթ բեկի տարած հաղթանակները դասավորեք հաջորադականությամբ ` հալիձորի ճակատամարտ, չավնդուրի ճակատամարտ ձևաաևորոտան բերդերի գրավումը:
3.Արցախում 18-րդ դարի սզբկին ինչ սղնախքներ են ստեղծվել: Գյուլիստանի, Շոշի (Շուշի), Ավետարանոցի, Ջրաբերդի և Քարագլխի: 4. Ով է եղել Արցախի ազատագրական պայքարի ղեկավարը 18 դարի սկզբին `Եսայի Հասան-Ջալալյան
5. 1736թ Նադիր Շահի հրամանով Արցախում ստեղծվեցին 5 մելիքություներ որոնք էին դրանք` Խաչեն, Վարանդա, Գյուլիստան, Ջրաբերդ, Դիզակ:
6.Երբ տեղի ունեցել Եղվարդի ճակատամարտ ում միջև և հայ մելիքներից ովքեր են մասնակցել: Պարսկական և օսմանյան զորքերի միջև 1735թ. հունիսին Եղվարդ գյուղի մոտ խոշոր ճակատամարտ տեղի ունեցավ, որտեղ օսմանցիները ծանր պարտություն կրեցին: Պարսկական բանակի կազմում թուրքերի դեմ մարտնչում էին նաև հայ զինվորներն ու աշխարհազորայինները: Նադիրի բանակում էին Արևելյան Հայաստանի նշանավոր գործիչներ՝ Դիզակի մելիք Եգանը, Գեղարքունիքի մելիք Շահնազարը, Երևանի մելիք Հակոբջանը և ուրիշներ:
7. 1701թ- Իսրաել Օրի գնաց Ռուսաստան; 1645թ-վենետիկյան պատերազմ:
8. Երբ կնքվեց հնդակհայ վաճառականների հետ անգլիական արևելահնդկական ընկերության հետ պայմանագիրը որ նավերով պետք է տանեն: 1680 10, Նշված համալսարաններից որ համալսարանում է սովորել հովսեպ Եմինը Վուլվիչ:
9. Երբ է սկսվել և ավարտվել առաջին ռուս-պարսկական պատերազմը: ուս-պարսկական պատերազմ 1804-1813 թթ., պատերազմի պատճառ է հանդիսացել Արևելյան Վրաստանի միացումը Ռուսաստանին
10. Առաջին ռուս պարսկական պատերազմի տարիներին որ թվականին ռուսական զորքերի կողմից պաշարվեց Երևանի բերդը: 1827 թ. հոկտեմբեր 1:
11. Որ թվականին է կնքվել գյուլստանի պայմանագիրը 1813 Շամշադին Շիրակ:
12. Որ թվականին Նիկոլային առաջինի հրամանով ստեղծվեց առաջին մարզը մարտի 21
13. 1826թ.
14. 1828թթ ռուս պարսկական պատերազմի ռազմական գործողությունները դասավորել հաջորդականությաբ Թավրիզի Երևանի գրավումը, Աբասաբադի, Սարդարապատի, Օշականի ճակատամարտը. 1827 թ. հոկտեմբեր 13 — ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹԱՎՐԻԶԻ ԳՐԱՎՈՒՄԸ 1827 թ. հոկտեմբեր 1 — ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԵՐԴԻ ԳՐԱՎՈՒՄԸ ՌՒՍԱԿԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 1827 թ. օգոստոսի 17 — ՕՇԱԿԱՆԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ Սարդարապատի ճակատամարտ 1918 թ., տեղի է ունեցել 1918 թ-ի մայիսի 21-27:

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ 2
Ռուս-Թուրքական պատերազմը 1828-1829թթ.

 1. Որն էր այս պատերազմի գլխավոր պատճառը?

Ռուսաստանը ցանկանում էր իր ազդեցությունը տարածել 3 տարածաշրջանների վրա:

 • Սև ծովի և նեղուցների վրա` Բոսբորի, դարդանելի:
 • Բալկանյան թերակղզու
 • Մերձավոր արևելքի տարածի:
 1. Երբ սկսվեց այս պատերազմը?

1828 թ.-ի ապրիլին սկսվեց Ռուս-թուրքական 19-րդ դարի 25-րդ պատերազմը, ավարտվեց 1829թ.-ին սեպտեմբերի 2-ին Ադրիանապոլսի պայմանագրով:

 1. Կոնկրետ Ռուսաստանը արևմտյան հայաստանից որ տարածքներն էր ուզում գրավել?
 • Կարսի և Ախալցխայի նահանգները:
 1. Գեներալ Իվան Պասկևիչը 1828թ.-ի Հունիս-օգօստոս ամիսներին ինչ քաղաքներ գրավեց թուրքերից?
 • 1828թ.-ի հունիսի 23-ին 3-օրյա կատաղի կռիվներից հետո գրավեց Կարսը:
 • 1828թ.-ի հուլիսի 23-ին սկսվեց Ախալքալաքի գրավումը: Թուրքերը տվեցին 600 զոհ և 300 վիրավոր 14 հրանոթ
 • 1828 օգօստոսի 15-ին գրավեց Ախլցխայի բերդը: Ռուսները տվեցին 700-ից ավելի զոհ:
 • 1828-ի օգոստոսի 28-ին ռուսները գրավեցին Արդահանը:
 1. Գեներալ Ալքեսանդր Ճավճավաձեն 1828-ին ինչ քաղաքներ գրավեց?
 • 1828-ի օգօստոսի 28-ին գրավեց Բայազեթը
 • 1828-ի սեպտեմբերի 4-ին գրավեց Դիադին
 • 1828-ի սեպտեմբերի 12-ին գրավեց Ալաշկերտը:
 1. Ինչ հայ կամավորական ջոկատներ են մասնակցել այս պատերազմին?
 • Երևանի արարատյան ջոկատը, որը ուժեղացված էր Սարդարապատի հեծելազորով
 • Ղարաբաղի հեծյալ գունդը
 • Արցափեցի Մանուկ Բանեյանը
 • Մելիք Մարտիրոսյանի 500 հոգանոց հեծյալ ջոկատը:
 1. 1829 –ին ինչ 4 կարևոր ռազմական գործողություններ տեղի ունեցան?
 • 1829-ին փետրվարի սկզբին Աջարիայի փաշան հարցակվեց Ախալցխայի վրա: Բերդի պաշտպանությունը ղեկվարում էր հայ գեներալ Բարսեղ Բեհբությանը: Աջարիայի փաշան պարտություն կրեց:
 • 1829-ի հունիսի սկզբին Վանի փաշան 15000 բանակով հարցակվեց Բայազետի վրա: Բայազետի պաշտպանությունը ղեկավարում էին ղեկավարներ Պոպովը և Պանյուտինը: Կրկին թուքերը պարտվեցին:
 • 1829-ի հունիսին 24-ին Պասկևիչը գրավեց Հասան Կալա Բերդը:
 • 1829-ի Հունիսի 27-ին պասկևիչը գրավեց Էրզրումը: 1829-ի սեպտեմբերի 2-ին կնքվեց Ադրինապոլսի պայմանագիրը:

  ԱՇԽԱՏԱՆՔ 3

  1. Նշված գրքերից որն է եղել առաջին տպագիր գիրքը:

  Ա. Ուրբաթագիրք
  Բ. Նոր տետրակ
  Գ. Տաղարան
  Դ. Պարզատուման

   

  1. Նշվածներից որն է եղել առաջին պարբերական տպագիր ամսագիրը:
   Ա.Գիտական շարժում
   Բ. Ազատության ավետաբեր
   Գ.Մշակ
   Դ. Ազդարար
  2. Երբ է կնքվել Գյուլիստանի պայմանագիրը և ում միջև:
   Ա. 1813թ. հոկտեմբերի 12-ին, Ռուսաստանի և Թուրքիայի
   Բ. 1812թ. մայիսի 16-ին, Ռուսաստանի և Թուրքիայի
   Գ. 1813թ. հոկտեմբերի 12-ին, Ռուսաստանի և Պարսկաստանի
   Դ. 1828թ. փետրվարի 10-ին, Ռուսաստանի և Պարսկաստանի
  3. Երբ է տեղի ունեցել Հալիձորի ճակատամարտը:
   Ա. 1735թ.
   Բ. 1728թ.
   Գ. 1727թ.
   Դ.1812թ.
  4. Դեպքերը դասավորել ըստ թվականների հաջորդականության:

  Ա. Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկիզբը
  Բ. Թուրքմենչայի պայմանագրի ստեղծումը
  Գ. Հնչակյան կուսակցության ստեղծումը
  Դ. Բեռլինի կոնգրեսը և հայկական հարցի միջազգայնությունը
  Պատ.` 2,4,3,1

  1. Հայաստանի մայրաքաղաքները դասավորել ըստ իրենց հռչակման հաջորդականության:
   Ա. Անի
   Բ. Վաղարշապատ
   Գ. Տիգրանակերտ
   Դ. Արտաշատ
   Ե. Կարս
   Զ. Դվին
   Պատ.` 4,3,2,6,5,1

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s