Բնապահպանության ոլորտի զարգացումը Հայաստանում: Բնության պատասխանը

1_armenia-12

Հաշվի առնելով, որ մարդու ներգործությունը բնության վրա կտրուկ ավելանում է  բոլոր հնարավոր բնագավառներում, և այդ ներգործությունը  գերազանցապես բացասական է, բնության ներքին էներգիաները   ենթարկվում են  վնասակար փոփոխությունների: Մասնավորապես ՀՀ տարածքում բնությունը կրում է նաև «հոգևոր» կորուստներ, որի   պատճառը հանդիսանում է  արտագաղթը և բնակչության  շրջանում  աղքատության բարձր աստիճանը: Շարունակել կարդալ