Թեստ . հայոց լեզու

1.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում է.
1) մանր-, միջօր-, ան-անալ, այժմ-ական
2) Սևանհ-կ, ծով-զր, հր-շ, գոմ-շ
3) նախօր-, մանր-աբան, հն-աբան, ան-
4) վայր-ջք, ամենա-ական, դող-րոցք, երբև-

2.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում յա.
1) հեք-աթ, մատ-ան, պատ-ն, գործուն-
2) առօր-, շաբաթօր-կ, հարսն-կ, Արաքս-
3) միլ-րդ, Բեն-մին, Երմոն-, Լ-նա
4) Մար-ամ, այծ-մ, լ-րդ, լռել-յն

3.Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում գ.
1) ար-ասիք, ար-ահատանք, գր-ամոլ, վար-ել
2) բա-ոսուհի, դա-անակ, շա-անակ, դրասան-
3) զի-զա-, ճա-ճ-ել, հա-ա-, անհար-ի
4) թա-ուհի, ար-ելք, սայթա-ել, ձիր-

 1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում կրկնակի բաղաձայն.
  1) տա-որոշել, ու-եպայուսակ, ու-ագրություն, երե-րբիչ
  2) տա-ական, ու-ակի, ֆի-ական, ըն-իմակաց
  3) ըն-արմանալ, բարօ-ություն, հե-են, Վիե-ա
  4) խճու-ի, հո-երգակ, վշտա-ուկ, տա-օրինակ
 2. Ո՞ր բառում թավ գրվածեէ չի արտասանվում.
  1) զուգերգ
  2) տասներեք
  3) օրհներգ
  4) կիսաեփ
 1. Ո՞ր շարքի բոլոր դեպքերում են բաղադրիչները միասին գրվում.
  1) կողք /կողքի/, համ /տեսել/, առ /այժմ/, վայր /ընթաց/
  2) վառ /վռուն/, երկրե /երկիր/, քաջ /առողջություն/, թեթև /քաշային/
  3) ընդ /հակառակն/, երկ /կենցաղ/, ի /վերուստ/, առ /հավետ/
  4) ի /նշան/, վայր /ի/ վերո, սարդ /ոստայն/, արև /կող/
 2. Ո՞ր շարքի բառերի և բառակապակցությունների բոլոր բաղադրիչներն են մեծատառով գրվում.
  1) Օնորե Դը Բալզակ, Յուրի Երկայնաբազուկ, Եղիշե Զարենցի «Էմալե Պրոֆիլը Ձեր», «Սասնա Ծռեր»
  2) Մովսես Մարգարե, Լեռնային Արցախ, Գայլ Վահան, Աշոտ Ողորմած
  3) Նոր Զելանդիա, Բարձր Հայք, Արաբական Էմիրություններ, Տիգրան Մեծ Առաջին
  4) Երվանդ Սակավակյաց, Թովմա Արծրունի, Արևմտյան Հայաստան, Հյուսիսային Սառուցյալ Օվկիանոս
 3. Ո՞ր բառում էույերկհնչյունը սղվել.
  1) կուրացուցիչ
  2) բուսակեր
  3) կապտավուն
  4) բնավեր
 4. Ո՞ր բառակապակցության մեջ փոխաբերական իմաստով գործածված բառ կա.
  1) ոսկյա մատանի
  2) ամպամած երկինք
  3) անաչառ քննադատ
  4) լացող ուռենի
 5. Նշվածներից ո՞ր գլուխը չկա Մ. Խորենացու «Հայոց պատմություն» գրքում.
  1) «Հայոց մեծերի ծննդաբանություն»
  2) «Միջին պատմություն մեր նախնիների»
  3) «Մեր հայրենիքի պատմության շարունակությունը»
  4) «Մեր հայրենիքի պատմության ավարտը»
 6. «Սասնա ծռեր» վիպերգի ո՞ր հերոսուհու մասին են հետևյալ խոսքերը /նրա գեղեցկությունը տեսնելով` Խալիֆայի հարկահանները ուշակորույս են լինում/.
  Արևուն կասեր. «Դու դուրս մ’էլներ, ես դուրս էլնեմ»:
  1) Դեղձուն Ծամ
  2) Ծովինար
  3) Խանդութ
  4) Արմաղան
 7. Ո՞վ է ասել.
  «Ես եմ բոլորը, և բոլոր մարդկանց մեղքերն են իմ մեջ»:
  1) Գր. Նարեկացի
  2) Ներսես Շնորհալի
  3) Սայաթ-Նովա
  4) Ֆրիկ
 8. Ո՞ր խնդրին չի անդրադարձել Խ. Աբովյանը « Վերք Հայաստանի» վեպի առաջաբանում.
  1) լեզվի հարցին
  2) գրականության բովանդակությանը
  3) հերոսի ընտրությանը
  4) հայ եկեղեցու պահպանությանը
 9. Ո՞ր հայերենով է շարադրված բանաստեղծության հետևյալ հատվածը.
  Երբ սէրն ի յաշխարհս եկաւ,
  եկաւ իմ սիրտս բնակեցաւ,
  Հապա յիմ սրտէս ի դուրս` յերկրէ յերկիր թափեցաւ…
  1) գրաբար
  2) արևմտահայերեն
  3) միջին հայերեն
  4) արևելահայերեն
 10. Ո՞ր վիպերգից են հետևյալ տողերը.
  Եթե դու յորս հեծցիս յԱզատն ի վեր ի Մասիս,
  զՔեզ կալցին քաջք,
  Տարցին յԱզատն ի վեր ի Մասիս…
  1) «Տիգրան և Աժդահակ»
  2) «Հայկ և Բել»
  3) «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ»
  4) «Արտաշես և Արտավազդ»
 11. Ո՞ր պատմիչն է նկարագրել քրիստոնեության մուտքը Հայաստան.
  1) Բուզանդ
  2) Եղիշե
  3) Փարպեցի
  4) Ագաթանգեղոս
 12. Ըստ Քուչակի` ինչպիսի՞ն չպիտի լինի սերը.
  1) ազատ
  2) «դրամ-դրամ շէքերով»
  3) «ճորով»
  4) «խընծորով»
 13. Տողերի ո՞ր դասավորությունն է ճիշտ.
  1) Քանի~ ձեռքից եմ վառվել
  2) Լույս տալով եմ ըսպառվել
  3) Հուր եմ դառել` լույս տըվել
  4) Վառվել ու հուր եմ դառել
  (Հովհ. Թումանյան)
  1) 1, 2, 4, 3
  2) 4, 3, 1, 2
  3) 1, 4, 3, 2
  4) 1, 4, 2, 3
 14. Ո՞վ է միջնադարյան հայ քնարերգության վերջին խոշոր ներկայացուցիչը.
  1) Քուչակ
  2) Ֆրիկ
  3) Շնորհալի
  4) Սայաթ-Նովա
 15. Ո՞ր թվականին է լույս տեսել «Վերք Հայաստանի» վեպը.
  1) 1848թ.
  2) 1858թ.
  3) 1865թ.
  4) 1850թ.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s