Նախագիծ

«Ես կարողանում եմ» ստուգատեսը վարժարանում

Ստուգատեսը հնարավորություն կտա սովորողին իր անցած ուսումնական տարվան զննական հայացքով նայելու, ինքնագնահատելու: Սովորողները աշխատում են դասարանում՝ համապատասխան դասաժամին: Դրա համար լրացնում են աղյուսակ, որի սյունակներից մեկում գրում է կարողությունը, մյուսում՝ աչդեն արված աշխատանքի հղումը կամ նոր օրինակ: Վարժարանի կայքում բացվում է այդպիսի բաժին, և աշխատանքները հավաքվում են այդտեղ:

Կարողություն                              Աշխատանք

Մայրենի խոսքի մշակույթ

Սովորել եմ գրել էսսեներ, հոդվածների և նախադասությունների ճիշտ կազմում: Ինչն էլ ինձ օգնել է մյուս առարկաների հանձնարարություններում մտքերս ճիշտ շարադրել:

Գրականություն(թվարկել կարդացած ստեղծագործությունները )

Կարդացել եմ տարբեր հեղինակների ստեղծագործություններ, կարողացել եմ ինքս ինձ համար վերլուծել ու հասկանալ: Ծանոթացել եմ  հեղինակների կենասգրություններին:
Կարդացածս ստեղծագործություններից են՝ «Հին աստվածներ»,«Քեսթերբրիջի քաղաքապետը»,  «Օտարը», «Թշվառները», «Անառակ կինը», «Անասնաֆերմա», «ԱնգլուխՁիավորը», « ՋեյնԷյր», «ՄարդկությանԱստեղայինժամերը», «Շախմատայիննովել», «Դեղինծաղիկը», «Երկնագույնշանաչքերը» ևայլն:

Անգլերեն

Կարողանումեմլսել, հասկանալ, թարգմանել, գրել:
Կարողանումեմխոսելհետևյալթեմաներից`
1

Մաթեմատիկա

Կարողանում եմ լուծել վարժություններ, խնդիրներ:

 

Պատմություն

Կարողանում եմ ուսումնասիրել և վերլուծել պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները:
Կարողանում եմ վերլուծել և քննարկել պատմական իրադարձությունների պատճառները, հետևանքները և արդյունքները: (թե’ դրական, թե’ բացասական):
Սոց-ցանցերի միջոցով պատմության վերաբերյալ գտել եմ և կատարել համեմատություններ պատմության և այլ ուսումնական նյութերի հետ:  1

Էկոլոգիա

Սովորել եմ պահպանել շրջակա միջավայրս, ծանոթացել եմ էկոլոգիական հիմնախնդիրներին, սովորել եմ թե ինչպես պետք է լուծել այդ հիմնախնդիրները: Կարողանում եմ ինքնուրույն պլանավորել, իրականացնել նախագծեր և հաշվետվություն ներկայացնել դրանց համար:
1      2

Արվեստ

Ծանոթացել եմ արվեստագետներին և իր աշխատանքներին:      1

 

Քաղաքագիտություն

Գրել եմ էսսեներ, սովորել եմ հանձնարարված դասերը:
1
2

Ակումբ

Ավելացրել եմ գիտելիքներս:
Առաջարկել անհատական նախագծեր: Հայրենագիտական ակումբի հետ ճանապարհորդության ժամանակ վարել եմ հարցազրույցներ, (հարց ու պատասխան)

2

 

Ընտրությամբ դասընթացներ

Ուսումնական պլանից դուրս(ինքնակրթությամբ, լրացուցիչ կրթությամբ)                                                      Ընթերցանություն,  անգլերենի և մաթեմատիկայի պարապմունքներ:


Հ
.Գ. Կցանկանայի, որավարտականքննականառարկաներիծրագրերը  համապատասխանեինքննությանպահանջներին, դասերնանցկացվեին  հետևողական  պարբերականությամբևբովանդակայինծանրաբեռնվածությամբ:

ԱլմիրաԲերբերյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s